Rodos 2010 to kluczowy element pakietu planowania i rozliczania inwestycji. Ten sprawny i szybki program do kosztorysowania z bazą cenową Eurocenbud, w połączeniu z harmonogramowaniem, stanowi pakiet narzędzi niezbędnych w procesie realizacji inwestycji budowlanych. Program w łatwy sposób prowadzi użytkownika i pomaga mu zorganizować książkę przedmiarów, kosztorys uproszczony, tabelę elementów scalonych czy zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu. Pozwala również w przejrzysty sposób planować i kontrolować stan zaawansowania realizowanych robót budowlanych. Rodos zapewnia swobodne wariantowanie kosztorysów. Użytkownicy mają możliwość ustalania lokalnych cen do kosztorysu, stosowania mnożników do cen, przeliczania kosztorysu według zróżnicowanych poziomów cen, przełączania aktywności i agregowania pozycji kosztorysowych. Najważniejsze cechy: zgodny z prawem zamówień publicznych posiada możliwość importu oraz tworzenia własnych baz cenowych współpracuje z programami do kosztorysowania innych producentów współpracuje z programami do Planowania i harmonogramowania robót budowlanych (MS Project i Planista) posiada wbudowaną bazę aktów prawnych potrafi tworzyć kosztorysy wariantowe, scalone i złożone potrafi przedstawiać kosztorys w postaci wykresów posiada Słownik Zamówień Publicznych (CPV) pozwala wykorzystywać Specyfikacje Techniczne Rodosa 2010 można nabyć w dwóch wariantach: Rodos Gold – ponad 370 katalogów wszystkich branż, moduł Realizacja robót i abonament na bieżący rok Eurocenbud gratis Rodos Standard – 40 katalogów do wyboru promocja*: 20 katalogów gratis i bieżący informator Eurocenbud gratis Strona główna serwisu