Działamy na rynku usług technicznych dla budownictwa od 1989 roku. Zakres naszej działalności obejmuje: kosztorysowanie, projektowanie, inwentaryzacje budowlane, ekspertyzy i analizy techniczne, certyfikaty energetyczne, nadzory budowlane, oprogramowanie dla budownictwa. Naszą najważniejszą działalnością były od początku usługi w zakresie kosztorysowania robót budowlanych oraz sprzedaż oprogramowania do kosztorysowania.
W ciągu ponad 20 lat wykonaliśmy kilka tysięcy kosztorysów dla inwestorów, wykonawców i dla biur projektowych. Zakres naszych opracowań obejmuje wszystkie branże budownictwa. Wykonaliśmy kosztorysy hal sportowych, basenów, boisk, hoteli, zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą osiedlową, obiektów inżynierskich /mosty i wiadukty, tunele, przejścia podziemne, drogi, przystanki kolejowe/, sieci sanitarnych i energetycznych, robót melioracyjnych, rewitalizacji i adaptacji obiektów zabytkowych ...
Kosztorysy wykonują praktycy budownictwa z długoletnim stażem w prowadzeniu budów. Nie są więc tylko "kosztorysantami-rzemieślnikami" ale fachowcami, którzy dobrze rozumieją procesy inwestycyjne i mogą stanowić wsparcie dla projektantów i inwestorów.