CENNIK USŁUG KOSZTORYSOWYCH
  Podane ceny są cenami netto i są orientacyjne. Koszt wykonania kosztorysu jest każdorazowo ustalany indywidualnie i zależy od konkretnych rozwiązań projektowych, takich jak: stopień złożoności konstrukcji, nietypowość przyjętych rozwiązań projektowych, powtarzalność elementów, oraz od materiałów dostarczonych do kosztorysu /przedmiar robót, dokumentacja projektowa/, skali inwestycji ...

  Lp Opis
  Cena
  1
  Przedmiar dostarczony w formie elektronicznej (w formacie ATH), ze wskazanymi podstawami wyceny
  3,00 - 4,00 zł za pozycję
  2 Przedmiar dostarczony w innej formie (elektronicznej nie dającej wczytać się automatycznie do programu kosztorysowego lub w formie papierowej), ze wskazanymi podstawami wyceny
  4,00 - 6,00 zł za pozycję
  3
  Przedmiar dostarczony w innej formie (elektronicznej nie dającej wczytać się automatycznie do programu kosztorysowego lub w formie papierowej), bez wskazania podstaw wyceny
  6,00 - 8,00 zł za pozycję
  4
  Przedmiar dostarczony w formie jak w poz. 1 – 3
  dopłata 1,00 zł do cen jak w poz. 1 – 3
  5
  na podstawie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej
  10,00 - 30,00 zł za pozycję lub od 1,2% do 0,2% wartości robót
  6
  na podstawie obmiarów wykonanych na obiekcie
  8,00 – 10,00 zł za pozycję
  7
  Weryfikacja podstaw wyceny, rodzajów materiałów i sprzętów, zastosowanych współczynników w odniesieniu do przyjętych technologii i rozwiązań projektowych, z zaopiniowaniem pozycji i całego kosztorysu, bez sprawdzenia przedmiaru
  8,00 – 10,00 zł za pozycję
  8
  Weryfikacja podstaw wyceny, rodzajów materiałów i sprzętów, zastosowanych współczynników w odniesieniu do przyjętych technologii i rozwiązań projektowych, z zaopiniowaniem pozycji i całego kosztorysu, ze sprawdzeniem przedmiaru /obmiaru/
  12,00 – 35,00 zł za pozycję
  9
  Kosztorys dla banku w celu uzyskania kredytu na budowę lub remont domu /mieszkania/
  300 – 1500 zł
  Usługa ekspresowa w terminie do 3 dni – dopłata 50% do podanych cen.
  Usługa błyskawiczna w terminie do 24 godzin – dopłata 100% do podanych cen.
  Usługi ekspresowa i błyskawiczna są możliwe tylko dla opracowań stosunkowo niedużych.

 
 Cennik